Hoe wij omgaan met uw gegevens

Voortman Assurantiën doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Hierbij houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, vervangt vanaf 25 mei 2018 de Wbp).

Deze verklaring is van toepassing op de website van Voortman Assurantiën. Ze is niet van toepassing op websites waarop Voortman Assurantiën wel vermeld wordt, maar geen rechtstreekse invloed kan uitoefenen op de inhoud.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een aantal redenen:

  1. Voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
  2. Om u goed van informatie te kunnen voorzien.
  3. Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten.
  4. Voor statistische analyses.
  5. Om fraude te voorkomen en bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen.
  6. Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De website (en websystemen)

Voortman Assurantiën gebruikt verschillende tools om haar website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren. Hieronder valt het meten van het surfgedrag met webstatistieken en andere in de website geïntegreerde systemen om actief feedback bij gebruikers op te halen of om onderzoek te doen met verschillende versies van de website.

Om de gebruiker relevantere inhoud te tonen, toegespitst op zijn situatie, kan de informatie op sommige delen van de website gepersonaliseerd zijn op basis van eerder door u ingevulde informatie, uw locatie/land of op basis van andere op de website gemaakte keuzes.

Contact per e-mail

Wij onderscheiden globaal twee soorten geautomatiseerde e-mail: transactionele e-mail, die door u zelf geïnitieerd/aangevraagd is en wervende email. Transactionele e-mail vormt een wezenlijk onderdeel van de door u gekozen dienst, zoals bijvoorbeeld het resetten van een wachtwoord of bevestigen van een aanmelding of informatieverzoek. Voor deze type e-mails kunt u zich daarom niet uitschrijven.

Als u toestemming geeft voor het ontvangen van wervende mail zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen kunt u deze toestemming weer intrekken. E-mails van dit type bevatten opzegmogelijkheden voor de betreffende mailing.

Net zoals bij websites gebruikt Voortman Assurantiën analysetools om het lees- en klikgedrag van nieuwsbrieven te analyseren om de nieuwsbrieven te kunnen verbeteren. We kunnen die gegevens aan uw persoonlijke gegevens koppelen om e-mailcommunicatie of interessegegevens beter op u af te stemmen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze websites automatisch op uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies die zorgen voor een goede werking van onze websites plaatsen we altijd. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u eerst hoe u deze uit kunt zetten. Surft u verder op onze websites dan worden deze cookies geplaatst. De gegevens die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen en advertenties te sturen of te laten zien die bij u passen. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de realisering van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk indien het bewaren noodzakelijk is voor historische of statistische doeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift.

Bewaren van uw gegevens

Persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of elk ander land binnen de Europese Unie. Bij uitzondering is sprake van gegevensverwerking in een land buiten de Europese Unie, dit staan we alleen toe wanneer hierbij is voldaan aan de wettelijk vereiste beveiligings- en privacymaatregelen.

Uw rechten

Inzage

Wanneer Voortman Assurantiën uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u recht op inzage in deze gegevens. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u met ons contact opnemen via info@voortmanassurantien.nl.

Correctie

Bent u van mening dat de gegevens die wij van u hebben vastgelegd onjuist of onvolledig zijn? Dan kunt u ons verzoeken deze gegevens aan te passen. Ook kunt u ons vragen gegevens te verwijderen of af te schermen, bijvoorbeeld wanneer deze niet ter zake doen voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Ook hiervoor kunt u via info@voortmanassurantien.nl contact opnemen. 

Informatie

Met dit privacy statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop Voortman Assurantiën omgaat met uw persoonsgegevens. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen de privacyverklaring aanpassen wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in onze werkwijze of wanneer er iets verandert in de relevante wet of rechtspraak. Kijk daarom af en toe of er iets veranderd is. De laatste inhoudelijke wijziging van deze privacyverklaring is gedateerd op 9 maart 2018.

Op zoek naar formulieren om te downloaden?

Op de website van Laponder Assuradeuren vindt u alle benodigde formulieren, polisvoorwaarden en verzekeringskaarten!