Lid van Adfiz en branche gecertificeerd / Kifid

Adfiz - deskundig en onafhankelijk advies in begrijpelijke taal

Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz kiezen er voor zich kwalitatief te onderscheiden. Zij kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Zij onderwerpen zich aan gedragscodes op het gebied van onder meer onafhankelijkheid van advies en integriteit.

Adfiz is de fusievereniging van NBVA en NVA. Deze rechtsvoorgangers van Adfiz hanteerden ook eisen rondom adviesvrijheid en kenden specifieke gedragsregels of ereregels.

Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van hypotheekadvies

Dit initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders, helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit via een erkenningsregeling voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies. Elke Erkend Hypotheeakadviseur heeft de benodigde diploma's behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden.

Klachten?

Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat kenbaar wilt maken. U kunt dit telefonisch of schriftelijk doen ter attentie van de directie. U ontvangt uiterlijk binnen drie werkdagen een reactie. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Dit is een onafhankelijk klachtencollege